fiKks: Los geldzaken op voordat het geldzorgen zijn

In Nederland kampt 20% van alle huishoudens met problematische schulden. Dit gaat verder dan af en toe een betalingsherinnering. Het gaat hier om mensen die zelf niet meer uit de problemen kunnen komen. Ook binnen ADG dienstengroep zien we met (te) grote regelmaat dat er loonbeslagen worden gelegd bij onze collega’s. En dan ben je eigenlijk al te laat. Daarom heeft ADG dienstengroep fiKks ontwikkeld: een schuldenplatform dat mensen helpt met hun geldzaken voordat het geldzorgen zijn.


Het concept van fiKks bestaat uit drie onderdelen.

De fiKks schulden app

Allereerst is er de fiKks schulden app. Hierin zijn vijf functionaliteiten opgenomen

  • Het matchen van schuldenaar met een buddy, al dan niet anoniem voor de schuldenaar
  • Het gezamenlijk opstellen van het schuldendossier, op een eenvoudige en overzichtelijke manier
  • Het online organiseren van kostenverlagende en inkomensverhogende maatregelen
  • De app helpt te bepalen welke schulden het eerst moeten worden afgelost om extra kosten of gevolgen te vermijden
  • Het doel is om via de app rechtstreeks betalingsregelingen te kunnen treffen met schuldeisers

logo-fikks

Platform voor gemeenten en bedrijven

Gemeenten en bedrijven zijn essentieel. Voor gemeenten is armoede een van de grootste problemen. Niet alleen vanwege de uitkeringen die betaald moeten worden, maar ook door het negatieve sociale effect voor de stad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al veel gemeenten interesse hebben getoond in fiKks. De rol van gemeenten is die van netwerker. Zij roepen de grote werkgevers in de stad bijeen. De burgemeester of verantwoordelijke wethouder vertelt waarom de gemeente meedoet aan fiKks en roept werkgevers op om ook mee te doen.

Voor werkgevers zijn schulden ook een probleem. Mensen met schulden zijn minder productief en vaker ziek. Een recente studie liet zelfs zien dat mensen met stress door schulden tijdelijk een verminderd IQ met 10 punten hebben. Wat we aan bedrijven vragen is consequente aandacht voor fiKks. In alle gesprekken met medewerkers wordt fiKks onder de aandacht gebracht. FiKks helpt de bedrijven om dit slim aan te pakken, bijvoorbeeld door over fiKks te spreken ‘voor het geval een andere collega geldzorgen heeft’. Communicatiematerialen zijn op dit platform te vinden.

Ook spelen gemeenten en werkgevers een rol bij het vinden van buddy’s. De buddy’s komen uit de vrijwilligersdatabanken van gemeenten of worden door werkgevers gestimuleerd om mee te helpen bij fiKks.

Zowel gemeenten als werkgevers betalen niets om mee te doen aan fiKks. De enige voorwaarde is commitment.

 

Platform voor buddy’s

Het derde element is het platform voor buddy’s. Mensen die buddy willen zijn, melden zich hier aan. Ze krijgen een korte test om te zien hoeveel ervaring en kennis ze hebben. Ook doorlopen ze hier trainingen om nog beter te worden in het begeleiden van mensen. De trainingen gaan niet over wet- en regelgeving. Deze is zo complex dat van een vrijwillige buddy niet verwacht kan worden dit bij te houden. Al dit soort informatie zit verwerkt en wordt up to date gehouden in de app. De taak van de buddy is puur het begeleiden en stimuleren van de schuldenaar.

 

Tijdspad

Momenteel wordt er druk gebouwd aan de platformen. Vanaf mei wordt er in vijf gemeenten een pilot gedraaid om alle kinderziekten en bugs te ontdekken. Na de zomervakantie wordt fiKks verder uitgerold in deze vijf gemeenten. Vanaf 2018 begint de landelijke uitrol.

Via de website www.wijgaanhetfikksen.nl wordt de stand van zaken gedeeld.

Bewaren

Bewaren