fiKks nauw betrokken bij lancering Nederlandse Schuldhulproute

Woensdag 30 oktober is in het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Máxima de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) gelanceerd. De Schuldhulproute is een publiek-private samenwerking tussen SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige Dialoog, de vier grootbanken (ABN-AMRO, Rabobank, ING en Volksbank) en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Nederland telt zo'n 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Dergelijke schulden brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee en veroorzaken veel persoonlijk leed. De Nederlandse Schuldhulproute moet bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden. De route is een landelijke infrastructuur waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenzorgvrij te maken door hen grip te laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie.

Persoonlijke en passende hulp
Verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld banken, verzekeraars en woningcorporaties kunnen zich aansluiten bij de NSR. Zij vangen vaak in een vroeg stadium signalen op van mensen die wijzen op mogelijk problematische schulden. Doel van de NSR is om deze mensen snel de nodige hulp te bieden. Na het invullen van een korte test op Geldfit.nl vinden mensen makkelijk de juiste route:
1) online zelfhulp, 2) een digitale vrijwilliger (‘buddy‘) van de organisatie fiKks, 3) een lokale vrijwilliger (bijv. Humanitas of SchuldHulpMaatje) of 4) professionele hulp of schuldhulpverlening via de eigen gemeente.

Rol van fiKks
fiKks, initiatief van ADG dienstengroep, speelde een essentiële rol bij de totstandkoming van de NSR. Vanuit fiKks is het gesprek met de banken gestart om als branche een grotere schuldenaanpak in Nederland te realiseren. Samen met andere schuldhulporganisaties heeft fiKks de NSR ontwikkeld. De vier grote banken waren hierover enthousiast en zijn een pilot gestart in vijf gemeenten. De resultaten hiervan waren zo positief dat er nu een landelijke uitrol komt, waarbij alle grote schuldeisers, gemeenten en schuldhulporganisaties via een landelijk platform gaan samenwerken.