Over ADG

Een eigen visie

Bij ADG steken tienduizenden hardwerkende mensen met de meest uiteenlopende achtergronden elke dag weer hun handen uit de mouwen. Zij verzetten bergen werk en zijn hiermee belangrijke schakels in de Nederlandse economie. Juist de doeners in onze maatschappij zorgen ervoor dat plannen daadwerkelijk tot uitvoer komen. Deze herkenning en erkenning is kenmerkend voor alle bedrijven binnen ADG. We zijn er trots op dat al deze mensen ervoor kiezen om bij ons te willen werken en dat stralen we uit.

ADG staat voor:

  • De wil om als betrokken werkgever te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen meedoet en meetelt;
  • De wil om mensen actief te ondersteunen met zorg, welzijn, wonen en werk om de kwaliteit van leven te verbeteren;
  • De wil om maatschappelijke initiatieven te initiëren en aan te jagen waarvan iedereen profiteert.

De Wil

Waar een wil is, is een Wij. Daar geloven wij in. De wil om een eigen stem te laten horen zien we dagelijks terug bij onze medewerkers. De wil om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan bedrijf, economie en samenleving. De medewerkers van ADG maken Nederland tot een land waar iedereen er gewoon bij hoort. Niet voor niks is onze visie: Waar een wil is, is een Wij!

Wij zijn er trots op dat binnen ons familiebedrijf De Wil zo vanzelfsprekend is. Het bevestigt dat de wil van mensen alles beter kan maken. Het laat zien dat zij meebouwen én erbij horen.

ADG heeft als doel om De Wil bij nog veel meer mensen aan te wakkeren, te stimuleren dat iedereen bijdraagt en te laten zien waar we met zijn allen toe in staat zijn: Nederland vanaf de werkvloer veranderen en sterker maken. Dat doen wij vanuit de dienstverlening van onze bedrijven maar ook ver daarbuiten.

Groei

Wij streven naar een verantwoorde groei, gerealiseerd door een mix van autonome groei en groei door acquisitie. Nieuwe activiteiten binnen de groep voeren wij altijd uit op basis van een langetermijn-focus.

Meer dan 65 jaar succesvol

over-adg-historie

ADG dienstengroep heeft haar oorsprong in het door Joop van Riemsdijk in 1952 opgerichte schoonmaakbedrijf Asito. Alle Stof In Twente Opruimen, zo begon het 65 jaar geleden. Inmiddels bestaat ADG uit acht groepsmaatschappijen met in totaal 20.000 medewerkers. Nog altijd is ADG een 100% familiebedrijf.

Door alle geledingen van de organisatie is het familiebedrijf herkenbaar. ‘Wij denken niet in kwartalen, maar in generaties’. De wil om een duidelijke maatschappelijke impact te realiseren en de rotsvaste overtuiging dat juist deze positieve impact het bestaansrecht voor de lange termijn garandeert, resulteert in een organisatie die talloze maatschappelijke initiatieven ontplooit en ondersteunt.

Met de overname van Timing in de jaren zeventig werden de eerste uitzendactiviteiten aan het portfolio van ADG toegevoegd. Vanaf 2004 heeft ADG zich, naast de schoonmaaksector en de uitzendmarkt, op andere markten begeven. Als gevolg van deze strategie werd het cluster Personeelsdiensten uitgebreid en het cluster Zorg en Welzijn ontwikkeld. Een tweede stap naar aanvullende mogelijkheden voor duurzame groei is in 2011 gezet met de toevoeging van AAFM Facility Management aan de dienstengroep, inmiddels bekend als HEYDAY. In 2016 is in eigen huis start-up Youbahn ontwikkeld en gelanceerd, gevolgd door iemand.nl in 2017. Innovatie en vooruitstrevendheid gaan bij ADG hand in hand met de tradities van het familiebedrijf. In 2021 werd MB-All toegevoegd aan ADG, om veiligheid in de openbare ruimte toe te voegen aan het portfolio. In 2022 is afscheid genomen van ons cluster personeelsdiensten (Timing, Persoonality, InPerson en Youbahn) om meer focus in de portfolio aan te brengen. Via een minderheidsbelang blijven we wel betrokken bij deze bedrijven.

Raad van Commissarissen
Monique van Riemsdijk, voorzitter
Aat Schouwenaar
Jan Ernst de Groot
Just Spee
Wim de Weijer

Groepsdirectie
Hans Kroeze, algemeen directeur

Staffunctionarissen
Daan Hendriks, chief financial officer
Jonna Huinink, senior hr manager
Joke Veenstra, hoofd strategie en organisatie
Lidwien Hazenberg, bedrijfsjurist
Renate Thijert, bedrijfsfiscalist
Ron Steenkuijl, directeur corporate affairs
Sander Haas, merk manager