Voorgenomen toetreding TSN tot Espria

De Raad van Bestuur van Espria en het Bestuur van ADG dienstengroep hebben het voornemen om TSN als zelfstandige zorgorganisatie onderdeel te laten worden van Espria. TSN behoort nu nog tot de ADG dienstengroep. Espria voegt met TSN een ervaren aanbieder van verpleging en verzorging toe aan haar zorgorganisaties. Deze toetreding geeft Espria en TSN de mogelijkheid om op onderdelen intensiever samen te werken, bijvoorbeeld bij nachtzorg, acute zorg en specialistisch verpleegkundige zorg. Voor cliënten draagt dit bij aan continuïteit van zorg, vooral in de krimpgebieden in Groningen en Drenthe. Bovendien kan TSN met de andere zorgorganisaties binnen Espria optrekken in belangrijke onderwerpen als vitaliteit van medewerkers, kwaliteit van zorg en zorginnovaties (zoals e-health).

Samenwerken aan kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur Espria, licht toe: “TSN en de zorgorganisaties die samenwerken binnen Espria passen goed bij elkaar. Beide partijen werken vanuit de visie dat welbevinden van cliënten centraal staat. Daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen regie van cliënten. Zorg vindt steeds meer thuis plaats. Espria en TSN hebben beide de uitdaging om in een kwetsbaar werkgebied met toenemende vergrijzing goede zorg in stand te houden.”

Paul Lafranca, algemeen directeur TSN: “TSN werkt in meerdere regio’s al samen met onderdelen van Espria. We zien veel overeenkomsten in visie en strategie, en zijn dan ook blij dat we onderdeel worden van dit strategische samenwerkingsverband. Met deze stap weten we zeker dat we goede zorg kunnen blijven bieden in onze regio.”

Aanleiding toetreding

Met de toetreding van TSN tot Espria neemt ADG dienstengroep afscheid van haar enige aanbieder binnen de zorgverlening. Hans Kroeze, algemeen directeur ADG dienstengroep: “Nadat TSN enkele jaren terug is gestopt met haar huishoudelijke zorgactiviteiten is het accent bij TSN meer en meer komen te liggen op de hoog complexe, specialistische zorg. ADG voelt zich minder thuis in dit domein. De activiteiten van TSN zien we dan ook niet meer als onze kernactiviteiten. We zijn daarom op zoek gegaan naar een ander moederbedrijf, waarbij TSN beter past. Espria heeft echt een focus op complexe zorg en wij zien in hen hiervoor de aangewezen partij.”

Zelfstandige organisatie

TSN blijft als zelfstandige organisatie bestaan en er zijn geen gevolgen voor arbeidsplaatsen. Medewerkers van TSN blijven in dienst van TSN en Paul Lafranca blijft aan als algemeen directeur. Uiteraard wordt wel gekeken naar mogelijke synergievoordelen in de manier van werken. Afgevaardigden van de TSN medezeggenschapsraden gaan deelnemen in de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad van Espria.

Vervolgstappen voorgenomen besluit

De medezeggenschapsraden van zowel Espria als TSN zijn om advies gevraagd over het voornemen om TSN te laten toetreden tot Espria. Het voorgenomen besluit wordt extern getoetst door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vervolgens door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).