Toetreding TSN tot Espria gaat niet door

Medio oktober 2019 maakte de ACM (Autoriteit Consument en Markt) naar aanleiding van de melding bij ACM van juli 2019 bekend dat er eerst diepgaand onderzoek zou moeten plaatsvinden voordat de toetreding van TSN tot Espria door kon gaan. ACM stelde vast dat voor de beoogde overname een vergunning van ACM nodig was.

Door de lange doorlooptijd van bijna een jaar na initiële melding bij de ACM, waarbij  het perspectief dat het traject tijdig en succesvol zou worden afgerond steeds verder naar achteren in de tijd werd geschoven, bleven TSN en haar medewerkers te onzeker over de toekomst. Uiteindelijk heeft Espria niet kunnen voldoen aan hetgeen partijen in het kader van de overname eerder waren overeengekomen, waaronder het tijdig verkrijgen van de noodzakelijke vergunning van de ACM. Daarop heeft  ADG dienstengroep, het moederbedrijf van TSN, moeten besluiten de verkoop stop te zetten. Espria heeft vervolgens de vergunningsaanvraag bij de ACM ingetrokken. Nu de verkoop geen doorgang vindt, heeft ADG dienstengroep besloten dat TSN onderdeel blijft uitmaken van ADG dienstengroep. Daarmee blijven we onze zorgpropositie succesvol in de markt zetten. TSN blijft dus nadrukkelijk onderdeel van ADG dienstengroep.

Dit besluit heeft geen verdere gevolgen voor de reeds bestaande samenwerking tussen TSN en andere zorgorganisaties, waaronder Espria. Daardoor merken cliënten niets van deze stap. TSN blijft zorg leveren zoals u dat van ons gewend bent.