Verantwoord Fiscaal Beleid

ADG dienstengroep werkt op basis van een goed, duidelijk en verantwoord fiscaal beleid. Transparantie is daarbij een belangrijke pijler. Wij zoeken naar een open, eerlijke en constructieve dialoog met onze stakeholders (waaronder de Belastingdienst), gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Daarbij maken we zo optimaal mogelijk gebruik van fiscale wet- en regelgeving. Wij onderbouwen de door ons in te nemen fiscale standpunten altijd zorgvuldig en laten deze – indien noodzakelijk – toetsen door de Belastingdienst en/of externe adviseurs.

Op fiscaal gebied is de Belastingdienst de belangrijkste sparringpartner van ADG. In 2011 heeft ADG een individueel convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gesloten. Het doel hiervan is het creëren van meer duidelijkheid en zekerheid rondom fiscale zaken en een effectieve fiscale beheersing door de ADG organisatie zelf. We hebben regelmatig overleg met de Belastingdienst en ontmoeten elkaar periodiek om inzichten uit te wisselen over belasting gerelateerde zaken.

Conform de geldende fiscale wetgeving handelt ADG als verantwoorde belastingbetaler. Onze belastingaangifte is volledig, tijdig en accuraat en de belastingen worden in lijn daarmee betaald. We streven naar duidelijkheid op het gebied van fiscaliteit en het tijdig signaleren van fiscale kansen en risico’s.

Meer informatie